Sve informacije o temperaturnom nadzoru TelevisNet/Go

TelevisNet/Go je automatizirani sistem mjerenja koji unapređuje temperaturni nadzor, uvodi kontinuirani monitoring i zapis izmjerenih vrijednosti u bazu podataka. Veza između kontrolera i centralne jedinice može biti žična ili bežična.

Sistem temperaturnog nadzora automatski alarmira kada mjerenja odstupaju od zadanih vrijednosti. Sa dobivenim podacima korisnik može vršiti različite analize i po potrebi ispis predefiniranih dokumenta.

Sistem se sastoji od centralne jedinice sa specijaliziranim software-om, bus ili radio adaptera, te digitalnih kontrolera i sondi. Potpuno je baziran je na web sučelju, tako da se sa bilo kojeg računala na bilo kojem mjestu preko interneta sa dobivenim pristupnim korisničkim zaporkama može pristupiti programu, i u zavisnosti o nivou pristupa mogu se pregledavati ili mijenjati parametri rada kontrolera.

temperaturni nadzor

Ovaj sistem podržava HACCP standard i omogućava suglasnost sa zakonskim propisima o proizvodnji i čuvanju prehrambenih proizvoda. Neprekidan nadzor i dokumentiranje rashladnog lanca u prodajnim centrima je također neophodan.

TelevisNet/Go automatizira nadzor ambijenta i temperature proizvoda u proizvodnji, skladišnom prostoru, rashladnim komorama, hladnjacima i zamrzivačima.
Alarmiranje se vrši svaki put kada se prekorače zadane granice. Izmjerene vrijednosti i alarmi se čuvaju u centralnoj bazi podataka i stalno su dostupni ovlaštenim osobama.
Alarmi se mogu slati točno određenim osobama na mail ili na mobitel u obliku SMS poruke ukoliko je u sistem integriran odgovarajući GSM komunikator.

Sustav ima sve potrebne certifikate (izjava o sukladnosti), koji zadovoljavaju sve EU norme.

Primjena:

Medicina - Farmaceutski laboratoriji, skladište lijekova, hladnjaci, depoi lijekova, operacijske sale i bolnice - skladištenje cjepiva i krvi
Industrija hrane - skladištenje vruće i hladne hrane, prerada, proizvodnja
Industrija pića - vinarije i pivovare
Uredi i domovi - kontrola temperature, kontrola korištenja energije, kontrola grijanja
IT Industrija - praćenje serverskih soba, ormara
Hortikultura - praćenje temperature u staklenicima i tunelskim prostorima
Agrokultura - pohrana poljoprivrednih proizvoda, kao žito u silosima, svježe povrće
Farme - praćenje temperature na farmama
Logistika - skladišta hrane, pića, cjepiva...
Proizvodnja - praćenje i kontrola specifičnih procesa
Rekreacija - centri za rekreaciju i sportske dvorane
Baština - državni arhiv, baština, muzeji, umjetničke galerije, skladišta umjetnosti i starina
Arhive - arhiviranje knjiga, dokumentacije i samopohrana