Referentna lista objekata tvrtke Novaković sustavi d.o.o.

Referentna lista objekata na kojima smo radili: Rashladne komore u hotelu Port 9 u KorčuliRashladne komore u turističkom resortu Poseidon u MakarskojRashladne komore u hotelu Esplanade u CrikveniciRashladne komore Imunološki zavod ZagrebRashladne komore u DV Vjeverica u Velikoj MlakiRashladne komore u Domu za starije LaščinaRashladne komore u resto...

Continue reading