Referentna lista objekata tvrtke Novaković sustavi d.o.o.

Referentna lista objekata na kojima smo radili:

Rashladne komore u hotelu Port 9 u Korčuli
Rashladne komore u turističkom resortu Poseidon u Makarskoj
Rashladne komore u hotelu Esplanade u Crikvenici
Rashladne komore Imunološki zavod Zagreb
Rashladne komore u DV Vjeverica u Velikoj Mlaki
Rashladne komore u Domu za starije Laščina
Rashladne komore u restoranu Nokturno u Zagrebu
Rashladne komore na BP Apios u Rugvici
Rashladna komora na BP Antunović u Tuhelju
Rashladna komora u pekari Kruščica u Zagrebu
Rashladna komora u ribarnici Marikomerc u Zadru
Rashladna komora u skladištu Jadranski Galenski Laboratorij u Rijeci
Rashladne komore u skladištima i pakirnici ribe u Zagrebu
Rashladne komore Mini mljekara Veronika u Desiniću
Rashladna komora za jabuke OPG Kadić Našice
Isporuka hladioničkih vrata na pogonu za preradu slatkovodne ribe u Čačincima
Temperaturni nadzor u Hotelu Park u Varaždinu
Temperaturni nadzor u DV Vjeverica u Velikoj Mlaki
Temperaturni nadzor u Hotelu Park u Medulinu
Temperaturni nadzor u hotelu Amarin u Rovinju
Temperaturni nadzor u skladištima Pipo Čakovec
Temperaturni nadzor u komorama Marikomerc Zadar
Temperaturni nadzor u skladištu Jadranski Galenski Laboratorij u Rijeci
Temperaturni nadzor u skladištima Zvijezda Zagreb
Temperaturni nadzor u kuhinji prihvatilišta za strance Ježevo
Temperaturni nadzor u pogonu Koka Varaždin